Siden 2005 har PCK AS levert butikkdataløsningen – PCKasse – via forhandlere og ut til det norske markedet. Vi har nå tatt utviklingen et steg videre og lanserte i 2019 vår egen nettbutikkløsning. Dette er en WooCommerce nettbutikk hvor sidene bygges på WordPress – et verdenskjent publiseringssystem for nettsteder. Her er det enkelt å administrere innhold som oppdateres ofte, og du har fullstendig kontroll over varer, priser, bilder og andre endringer direkte fra kassen. 
Med andre ord, alt i ett !
 
Løsningen vår er delt opp i fem forskjellige nivåer. 
Dette er for å kunne tilfredsstille de forskjellige nettbutikk behovene våre kunder har så godt vi kan, og da samtidig imøtekomme prisforventninger til nye nettbutikk kunder. Vårt mål er at alle brukere av PCKasse skal benytte seg av det enorme utstillingsvinduet på internett uavhengig av om man kun ønsker å vise frem sitt sortiment eller er på jakt etter en fullstendig nettbutikk! På denne måten er vi også konkurransedyktig på pris sammenlignet med andre store nettbutikkaktører –
i tillegg er vår entry nivå 1 gratis! 
 
Plattformen er under kontinuerlig utvikling, og vi kvalitetssikrer hele tiden alle funksjoner og utvidelser vi velger på vår plattform før dette lanseres. 
På denne måten kan PCK AS levere en suksessfull nettbutikk med en av verdens mest populære løsning for netthandel.